Szechuan Dishes

68 House Special Szechuan

Mix meat and vegetables stir fried in spicy szechuan sauce

€9.50

68A Duck Szechuan

€13.00

69 King Prawn Szechuan

€10.00

70 Beef Szechuan

€8.50

71 Chicken Szechuan

€8.50

71A Pork Szechuan

€8.50